Vizualizace jsou určeny pouze k prezentaci záměru na stránkách zlatylihovar.cz. Jakékoli jejich další šíření, sdílení nebo kopírování bez předchozího písemného souhlasu vlastníka, společnosti Zlatý lihovar, a.s, není dovoleno a je považováno za porušení autorského zákona.

Visualizations are intended only for the purpose of presenting the Project on the zlatylihovar.cz website. Any sharing or copying without the prior written consent of the owner, the Zlaty lihovar, a.s, is not permitted and is considered to be a violation of the Copyright Act.